<<>b>b>
Planiranje
STABILNА POČETNA TAČKA

Verujemo da pravilna priprema određuje ceo proces projekta. Naše osoblje takođe planira parametre solarnog sistema, očekivani prinos i dokumentaciju potrebnu za licenciranje i finansijsku usklađenost.

 • Sastavljanje geodetske dokumentacije
 • Priprema tenderskih planova
 • Proračun energije
 • Priprema licenciranih planova
 • Studije izvodljivosti
Licenciranje
USKLAĐENOST PREMA PROPISIMA NADLEŽNIH ORGANA

Kao deo naše usluge, vodimo ceo proces izdavanja dozvola od građevinske dozvole preko planova priključka do obavezne tehničke, pravne i bezbednosne usklađenosti.

 • Građevinska dozvola (elektrana, pravo na provodnik)
 • Plan priključka
 • Upravljanje mrežnom vezom i ugovorima korišćenju mreže
 • Pomoć u dobijanju objedinjene dozvole za elektranu
Razvoj kompleksnog projekta
ZADOVOLJAVANJE POTREBA KLIJENATA

Mnogo toga zavisi od izbora pravog mesta. Naše iskusno osoblje pomoći će investitoru u lociranju, premeravanju i kupovini zemljišta pogodnog za investiciju, ako je potrebno.

 • Procena
 • Kupovina zemljišta, zaključivanje predugovora o prodaji nepokretnosti
 • Savetovanje koje se odnosi na zemljište

Naše kolege takođe nesmetano obavljaju operativne zadatke pojedinačnih projekata, pošto su upoznati sa administrativnim zahtevima i pravilima vezanim za solarne elektrane.

 • Planiranje i odobravanje
 • Sastavljanje i predaja METÁR tenderskog paketa molbi
 • Koordinacija tekuće administracije i učesnika projekta
 • Pomoć u sastavljanju kreditnih zahteva i izradi biznis plana
 • Ostvarivanje pripremljenih, gotovih projekata od strane našeg partnera
 • Vođenje izgrađenih i prodatih projekata sa našim partnerom Reliable Energy Group Zrt
 • Prodaja projekata malih solarnih elektrana sa različitim nivoima spremnosti