Komentar

IMATE LI PITANJA?

Pažnja! Sva polja treba obavezno ispuniti!
Centrala, sedište:

1123 Budimpešta, Alkotaš u. 53. A zgrada, 6. sprat

Lokacija ekspoziture:

6500 Baja, Gestenje ulica br. 2.

ADRESA ZA PRIJEM POŠTE:

info@lugos-renewables.com

Email

Ištvan Halas, generalni direktor
istvan.halasz@lugos-renewables.com

RADNO VREME

Od ponedeljka do petka: od 13:00 do 15:00