КОНТАКТ

ИМАТЕ ЛИ ПИТАЊА?

Пажња! Обавезно треба да се испуне сва поља!

Северна Македонија
 • • Lugos Renewables Северна Македонија ДООЕЛ Скопље,
  1000 Скопље, 1/5-3. Улица Даме Груев улица, Република Северна Македонија

 • Пламен Ћућунков

 • office.bg@lugos-renewables.com

Булгариа
 • Lugos Renewables Булгариа ЕООД,
  Булевар"Тsarigradsko shose" 115G, 1784, Софиа, Булгариа

 • Пламен Ћућунков

 • office.bg@lugos-renewables.com

Србија
 • LUGOS Renewables дoo.,
  Кондина улица 13., 11000 Београд, Србија

 • Др. Ален Хатибовић

 • office.srb@lugos-renewables.com

ЦЕНТРАЛА, СЕДИШТЕ:

1123 Будимпешта, Алкоташ ул. Бр. 53. Зграда А, 6. спрат.

ЛОКАЦИЈА ФИЛИЈАЛЕ:

6000 Баја, ул. Гестење бр. 2

КОНТАКТИ:

Сервис: +36 30 511 2580
Остало: +36 30 380 9317

РАДНО ВРЕМЕ

Од понедељка до петка: 8:00-16:00