Projektek

ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

METÁR захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PDC)
6,44 MWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА (PAC)
4,995 MWp
НАРУЧИОЦ (ЛУГОС Рињуаблс Кфт., сопствени развој)
ИНВЕСТИТОР Данувиус Солар д.о.о., ("Danuvius-Solar Kft")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0642/6
GPS 46.205307, 18.937061
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

METÁR захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PDC)
6,44 MWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА (PAC)
4,995 MWp
Megrendelő (ЛУГОС Рињуаблс Кфт., сопствени развој) 50%-ban, másik 50% Интер -КР д.о.о ("Inter-KR Kft.")
ИНВЕСТИТОР Шаркез-Солар Д.о.о. ("Sárköz-Solar Kft")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0642/35
GPS 46.206725, 18.938501
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

METÁR захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PDC)
1358,64 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА (PAC)
999 kWp
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Оптимум Веј Д.о.о. ("Optimum Way Kft")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0156/77
GPS 46.160906, 18.982566
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/36
GPS 46.13583, 19.31512
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/45
GPS 46.13498, 19.3119
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/43
GPS 46.13613, 19.31154
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/38
GPS 46.13657, 19.31403
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/42
GPS 46.13684, 19.31132
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/37
GPS 46.13555, 19.31357
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/44
GPS 46.13548, 19.31178
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
4995 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Бачалмаш (*Bácsalmás)
бр.кат.чест. 0238/40
GPS 46.13733, 19.31390
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,2 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Рилајабли Енерџи Груп П.а.д. ("Рилајабли Енерџи Груп П.а.д. ("Reliable Energy Group Zrt.")")
ИНВЕСТИТОР Рилајабли Енерџи Груп П.а.д. ("Рилајабли Енерџи Груп П.а.д. ("Reliable Energy Group Zrt.")")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0378/152
GPS 46.18964, 18.99292
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Рилајабли Енерџи Груп П.а.д. ("Рилајабли Енерџи Груп П.а.д. ("Reliable Energy Group Zrt.")")
ИНВЕСТИТОР Интер -КР д.о.о ("Inter-KR Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 071/6
GPS 46.15196, 18.95934
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,08 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР БАЧКА-БЕТОН Инвест д.о.о. ("BÁCSKA-BETON Invest Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 12313, 12323
GPS 46.18769, 18.98776
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,08 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ДАНУБИУСБЕТОН БАЧКА д.о.о. ("DANUBIUSBETON BÁCSKA Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 12314, 12322
GPS 46.18708, 18.98796
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
534,6 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Максимум Енерџи д.о.о. ("Maximum Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0378/148
GPS 46.18898, 18.98982
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
558,9 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Енерџи Сејвер д.о.о. ("Energy Saver Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0378/149
GPS 46.18923, 18.99086
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
558,9 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Напал* (*Са сунцем, по дану) Д.о.о. ("Nappal Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0378/150
GPS 46.18937, 18.99146
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
558,9 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ПВ-Сис Д.о.о. ("PV-Sys Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0378/151
GPS 46.18953, 18.99219
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Порт Алмас Д.о.о. ("Port Almas Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0152/28
GPS 46.16761, 18.98610
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
586,96 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő БАЧКА-БЕТОН Инвест д.о.о. ("BÁCSKA-BETON Invest Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0152/29
GPS 46.16719, 18.98640
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Трибела Д.о.о. ("Tribella Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0152/30
GPS 46.16686, 18.98661
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
585,12 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР БАЧКА-ЛОГИСТИК д.о.о. ("BÁCSKA-LOGISTIK Kft.")
НАСЕЉЕ Баја (*Baja)
бр.кат.чест. 0378/135
GPS 46.18873, 18.98287
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,2 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,59 kVA
Megrendelő Green Solar Invest Kft.
ИНВЕСТИТОР Green Solar Invest Kft.
НАСЕЉЕ Батмоноштор (*Bátmonostor )
бр.кат.чест. 034/17-19
GPS 46.10737, 18.93973
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
586,96 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Pievra Kft.
НАСЕЉЕ Батмоноштор (*Bátmonostor )
бр.кат.чест. 034/20
GPS 46.10818, 18.94058
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/35
GPS 46.79239, 21.08248
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/44
GPS 46.79163, 21.08454
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/42
GPS 46.79048, 21.08395
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/49
GPS 46.79016, 21.08615
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/47
GPS 46.78882, 21.08519
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/34
GPS 46.79176, 21.08219
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/43
GPS 46.79103, 21.08435
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/50
GPS 6.79088, 21.08660
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/48
GPS 46.78951, 21.0856
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Елит Солар д.о.о. ("Elitt Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/40
GPS 46.78940, 21.08322
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Елит Солар д.о.о. ("Elitt Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/38
GPS 46.78833, 21.08247
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Уан Солар Д.о.о. ("One Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/41
GPS 46.78995, 21.08358
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Уан Солар Д.о.о. ("One Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/39
GPS 46.78887, 21.08286
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Уан Солар Д.о.о. ("One Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/46
GPS 46.78818, 21.08470
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/33
GPS 46.79123, 21.08181
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/31
GPS 46.79015, 21.08106
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/29
GPS 46.78905, 21.08033
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/27
GPS 46.78795, 21.07967
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/32
GPS 46.79070, 21.08144
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/30
GPS 46.78963, 21.08064
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/28
GPS 46.78850, 21.07991
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0179/37
GPS 46.78775, 21.08186
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő (ЛУГОС Рињуаблс Кфт., сопствени развој)
ИНВЕСТИТОР AVACS-SOLAR Kft.
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0300/50
GPS 46.79884, 21.11019
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő (ЛУГОС Рињуаблс Кфт., сопствени развој)
ИНВЕСТИТОР AVACS-SOLAR Kft.
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0300/49
GPS 46.79854, 21.11106
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР САНШАЈН ОФИС Д.о.о. ("SUNSHINE OFFICE Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0300/48
GPS 46.79818, 21.11189
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бачкаи Енергија д.о.о. ("Bácskai Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Бекеш (*Békés)
бр.кат.чест. 0300/47
GPS 46.79785, 21.11276
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 03/52
GPS 47.15885, 19.76551
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 03/49
GPS 47.15951, 19.76835
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 5731/18-19
GPS 47.14887, 19.79380
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 03/50
GPS 47.15944, 19.76702
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 5731/15-16
GPS 47.15003, 19.79388
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
596,16 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Саншајн Верлд Д.о.о. ("Sunshine World Kft.")
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 01149/32-33
GPS 47.12842, 19.78639
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Вајт Стар Енерџи Д.о.о. ("White Star Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 0386/09
GPS 47.20884, 19.77581
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ПЛЦ Пап Лоџистик Центар Д.о.о. ("PLC Pap Logistic Centrum Kft.")
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 0386/10
GPS 47.20754, 19.77613
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Вајт Стар Енерџи Д.о.о. ("White Star Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 0386/11
GPS 47.20664, 19.77619
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Напра Форго* (*Сунцокрет) Електрана Д.о.о. ("Napra Forgó Erőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Цеглед (*Цеглед (*Cegléd))
бр.кат.чест. 5731/17
GPS 47.14942, 19.79398
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
602,25 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бајаи Наперему д.о.о. ("Bajai Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/23
GPS 46.03556, 18.92747
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бајаи Наперему д.о.о. ("Bajai Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/26
GPS 46.03461, 18.92570
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 013/1-6
GPS 46.03907, 18.93365
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/20
GPS 46.03676, 18.92724
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/22
GPS 46.03587, 18.92546
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 013/28
GPS 46.04049, 18.93289
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/25
GPS 46.03500, 18.92766
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/21
GPS 46.03611, 18.92734
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/24
GPS 46.03527, 18.92561
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 0312/27
GPS 46.03448, 18.92795
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Чаталја (*Csátalja)
бр.кат.чест. 013/1-3
GPS 46.03977, 18.93329
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Зелдмезе* (*Зелено поље) Електрана Д.о.о. ("Zöldmező Erőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Чебењ (*Csebény)
бр.кат.чест. 053/15
GPS 46.183954, 17.914919
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Уорлд Енерџи д.о.о. ("Green World Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Чебењ (*Csebény)
бр.кат.чест. 053/14
GPS 46.183954, 17.914919
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
586,96 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Колектор П-Плант д.о.о. ("Kollektor-Plant Kft.")
НАСЕЉЕ Ченгед (Csengőd)
бр.кат.чест. 586,96
GPS 46.71516, 19.28261
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
285,285 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
262 kVA
Megrendelő Водоводно и комунално услужно нонпрофитно д.о.о. из Чонграда ("Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.")
ИНВЕСТИТОР Водоводно и комунално услужно нонпрофитно д.о.о. из Чонграда ("Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.")
НАСЕЉЕ Фелђе (*Felgyő)
бр.кат.чест. 0294/27
GPS 46.65132, 20.01042
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Херенчињ (*Herencsény)
бр.кат.чест. 460/2
GPS 47.97903, 19.46237
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Херенчињ (*Herencsény)
бр.кат.чест. 460/1
GPS 47.97917, 19.46356
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
584,64 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
495 kVA
Megrendelő Велђшеги* (*Долинска) Соларна Електрана Д.о.о. ("Völgységi Naperőmű Kft.")
ИНВЕСТИТОР Велђшеги* (*Долинска) Соларна Електрана Д.о.о. ("Völgységi Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Хидаш (*Hidas)
бр.кат.чест. 074/75
GPS 46.28432, 18.48529
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
246,24 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
240 kVA
Megrendelő Велђшеги* (*Долинска) Соларна Електрана Д.о.о. ("Völgységi Naperőmű Kft.")
ИНВЕСТИТОР Велђшеги* (*Долинска) Соларна Електрана Д.о.о. ("Völgységi Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Хидаш (*Hidas)
бр.кат.чест. 098/9
GPS 46.26511, 18.51441
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Елит Солар д.о.о. ("Elitt Solar Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 047/47
GPS 46.38591, 20.39128
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Елит Солар д.о.о. ("Elitt Solar Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 047/42
GPS 46.38591, 20.39128
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Уан Солар Д.о.о. ("One Solar Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 047/43
GPS 46.38515, 20.39257
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 047/46
GPS 46.38650, 20.39199
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сан-Фокус Д.о.о. ("Sun-Fókusz Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 047/44
GPS 46.38579, 20.39352
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Ревонерџи Д.о.о. ("Revonergy Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 0253/60
GPS 46.51566, 19.01978
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бајаи Наперему д.о.о. ("Bajai Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 047/48
GPS 46.38535, 20.39047
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бајаи Наперему д.о.о. ("Bajai Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ ХХодмезевашархеј (*Hódmezővásárhely)
бр.кат.чест. 047/41
GPS 46.38535, 20.39047
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
594 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ПАН-ТРЕЈД Д.о.о. ("PAN-TRADE Kft.")
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/61
GPS 46.51625, 19.02007
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
594 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР АРАТРУМ д.о.о. ("ARATRUM Kft.")
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/59
GPS 46.51506, 19.01957
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/62
GPS 46.51683, 19.02028
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/65
GPS 46.51861, 19.02091
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/60
GPS 46.51566, 19.01978
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/64
GPS 46.51803, 19.02070
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ТРЕЈСОЛ 63 Д.о.о ("TRADESOL 63 Kft.")
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/63
GPS 46.51745, 19.02048
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Лилга д.о.о. ("Lilga Kft.")
НАСЕЉЕ Калоча (*Kalocsa)
бр.кат.чест. 0253/58
GPS 46.51448, 19.01932
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Санфауер Енерџи Д.о.о. ("Sunflower Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Капошхомок (*Kaposhomok)
бр.кат.чест. 015/24
GPS 46.36235, 17.92672
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Санфауер Енерџи Д.о.о. ("Sunflower Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Капошхомок (*Kaposhomok)
бр.кат.чест. 015/26
GPS 46.36235, 17.92672
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Сан-Тотал До.о. ("Sun-Total Kft.")
НАСЕЉЕ Капошхомок (*Kaposhomok)
бр.кат.чест. 015/23
GPS 46.36235, 17.92672
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Сан-Тотал До.о. ("Sun-Total Kft.")
НАСЕЉЕ Капошхомок (*Kaposhomok)
бр.кат.чест. 015/25
GPS 46.36235, 17.92672
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Сан-Тотал До.о. ("Sun-Total Kft.")
НАСЕЉЕ Капошхомок (*Kaposhomok)
бр.кат.чест. 015/27
GPS 46.36235, 17.92672
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Разтер Енергија Д.о.о. ("RZTR Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Капошсердахеј (*Kaposszerdahely)
бр.кат.чест. 061/9
GPS 46.32611, 17.74917
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Парк д.о.о. ("Grün Park Kft.")
НАСЕЉЕ Капошсердахеј (*Kaposszerdahely)
бр.кат.чест. 030/3
GPS 46.32611, 17.74917
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Парк д.о.о. ("Grün Park Kft.")
НАСЕЉЕ Капошсердахеј (*Kaposszerdahely)
бр.кат.чест. 061/8
GPS 46.32611, 17.74917
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Парк д.о.о. ("Grün Park Kft.")
НАСЕЉЕ Капошсердахеј (*Kaposszerdahely)
бр.кат.чест. 061/10
GPS 46.32611, 17.74917
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Максимум Солар Д.о.о. ("Maximum-Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Капошсердахеј (*Kaposszerdahely)
бр.кат.чест. 030/4
GPS 46.32611, 17.74917
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
547,56 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
474 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *Поуздана Енергија Д.о.о. ("Megbízható Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Кашканћу (*Kaskantyú)
бр.кат.чест. 080/54
GPS 46.66346, 19.40102
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
547,56 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
474 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Рола Транс д.о.о. ("Rola Trans Kft.")
НАСЕЉЕ Кашканћу (*Kaskantyú)
бр.кат.чест. 080/53
GPS 46.66270, 19.40187
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Чукаш Нап д.о.о. ("Csukás Nap Kft.")
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0186/37
GPS 46.56911, 19.24688
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,2 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Рола Транс д.о.о. ("Rola Trans Kft.")
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0186/74
GPS 46.56713, 19.24387
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,2 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Рола Транс д.о.о. ("Rola Trans Kft.")
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0186/73
GPS 46.56770, 19.24390
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,2 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Рола Транс д.о.о. ("Rola Trans Kft.")
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0186/72
GPS 46.56828, 19.24445
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
574,2 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
486 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Рола Транс д.о.о. ("Rola Trans Kft.")
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0186/71
GPS 46.56883, 19.24510
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Буцка-Селе д.о.о. ("Bucka-Szőlő Kft.")
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 097/7
GPS 46.56790, 19.24586
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бач-Солар д.о.о. (Bács-Solar Kft.)
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0195/28
GPS 46.56906, 19.24923
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бач-Солар д.о.о. (Bács-Solar Kft.)
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0195/29
GPS 46.56796, 19.24768
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бач-Солар д.о.о. (Bács-Solar Kft.)
НАСЕЉЕ Кецел (*Kecel)
бр.кат.чест. 0195/30
GPS 46.56703, 19.24658
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
629,85 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бајаи Наперему д.о.о. ("Bajai Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Кирајсентиштван (*Királyszentistván)
бр.кат.чест. 017/36
GPS 47.09172, 18.05288
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
595,65 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Кирајсентиштван (*Királyszentistván)
бр.кат.чест. 017/34
GPS 47.09197, 18.05056
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
595,65 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő (ЛУГОС Рињуаблс Кфт., сопствени развој)
ИНВЕСТИТОР AVACS-SOLAR Kft.
НАСЕЉЕ Кирајсентиштван (*Királyszentistván)
бр.кат.чест. 017/35
GPS 47.09183, 18.05179
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Солар Енерџи д.о.о. ("Green Solar Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Кишхаршањ (*Kisharsány)
бр.кат.чест. 06/10
GPS 45.858424, 18.349825
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
266,19 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
241,5 kVA
Megrendelő КУНШАГ-ХАЛАШ Нонпрофитни д.о.о. за економисање са отпатцима ("KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.")
ИНВЕСТИТОР КУНШАГ-ХАЛАШ Нонпрофитни д.о.о. за економисање са отпатцима ("KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.")
НАСЕЉЕ Кишкунхалаш (*Kiskunhalas)
бр.кат.чест. 0995/12
GPS 46.39508, 19.54688
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Кишкунхалаш (*Kiskunhalas)
бр.кат.чест. 42527
GPS 46.44767, 19.42949
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
586,96 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бајаи Наперему д.о.о. ("Bajai Naperőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Кишкилацхаза (*Kiskunlacháza)
бр.кат.чест. 0414/20, 0414/24-26
GPS 47.19593, 19.01489
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
586,96 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
498,5 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Генератор-Плент д.о.о. ("Generátor-Plant Kft.")
НАСЕЉЕ Кишкилацхаза (*Kiskunlacháza)
бр.кат.чест. 0414/20-23
GPS 47.19491, 19.01570
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Киштелек (*Kistelek)
бр.кат.чест. 036/62
GPS 46.46155, 19.96574
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Киштелек (*Kistelek)
бр.кат.чест. 036/63
GPS 46.46236, 19.96793
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Лајошмиже (*Lajosmizse)
бр.кат.чест. 043/9
GPS 47.00596, 19.55528
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Лајошмиже (*Lajosmizse)
бр.кат.чест. 043/11
GPS 47.00516, 19.55755
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Лајошмиже (*Lajosmizse)
бр.кат.чест. 043/10
GPS 47.00554, 19.55640
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Уорлд Енерџи д.о.о. ("Green World Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Мађаршарлош (*Magyarsarlós)
бр.кат.чест. 0116/7
GPS 46.04135, 18.36730
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,955 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Сан-Тотал До.о. ("Sun-Total Kft.")
НАСЕЉЕ Мађаршарлош (*Magyarsarlós)
бр.кат.чест. 0116/8
GPS 46.04135, 18.36730
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Напра Форго* (*Сунцокрет) Електрана Д.о.о. ("Napra Forgó Erőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Нађтотфалу (*Nagytótfalu)
бр.кат.чест. 0122/45
GPS 45.858424, 18.349825
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Напра Форго* (*Сунцокрет) Електрана Д.о.о. ("Napra Forgó Erőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Нађтотфалу (*Nagytótfalu)
бр.кат.чест. 0122/45
GPS 45.858424, 18.349825
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Зелдмезе* (*Зелено поље) Електрана Д.о.о. ("Zöldmező Erőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Нађтотфалу (*Nagytótfalu)
бр.кат.чест. 0122/44
GPS 45.858424, 18.349825
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Зелдмезе* (*Зелено поље) Електрана Д.о.о. ("Zöldmező Erőmű Kft.")
НАСЕЉЕ Нађтотфалу (*Nagytótfalu)
бр.кат.чест. 0122/46
GPS 45.858424, 18.349825
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Санфауер Енерџи Д.о.о. ("Sunflower Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Нађтотфалу (*Nagytótfalu)
бр.кат.чест. 0122/43
GPS 45.858424, 18.349825
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Рињуабл Енерџи Д.о.о. ("Renewable Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Оросло (*Oroszló)
бр.кат.чест. 052/11
GPS 46.224042, 18.126044
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Рињуабл Енерџи Д.о.о. ("Renewable Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Оросло (*Oroszló)
бр.кат.чест. 052/135
GPS 46.224042, 18.126044
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Рињуабл Енерџи Д.о.о. ("Renewable Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Оросло (*Oroszló)
бр.кат.чест. 052/15
GPS 46.224042, 18.126044
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Санлајт Филд Д.о.о. ("Sunlight Field Kft.")
НАСЕЉЕ Оросло (*Oroszló)
бр.кат.чест. 052/10
GPS 46.224042, 18.126044
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Санлајт Филд Д.о.о. ("Sunlight Field Kft.")
НАСЕЉЕ Оросло (*Oroszló)
бр.кат.чест. 052/12
GPS 46.224042, 18.126044
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
600,88 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Санлајт Филд Д.о.о. ("Sunlight Field Kft.")
НАСЕЉЕ Оросло (*Oroszló)
бр.кат.чест. 052/14
GPS 46.224042, 18.126044
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Шаркад (*Sarkad)
бр.кат.чест. 0713/7
GPS 46.73918, 21.32950
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő (ЛУГОС Рињуаблс Кфт., сопствени развој)
ИНВЕСТИТОР AVACS-SOLAR Kft.
НАСЕЉЕ Шаркад (*Sarkad)
бр.кат.чест. 0713/5
GPS 46.73839, 21.32816
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Шаркад (*Sarkad)
бр.кат.чест. 0713/6
GPS 46.73874, 21.32889
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Шолт (*Solt)
бр.кат.чест. 0285/20
GPS 46.83732, 19.00367
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Шолт (*Solt)
бр.кат.чест. 0285/18
GPS 46.83642, 19.00380
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Шолт (*Solt)
бр.кат.чест. 0285/21
GPS 46.83779, 19.00357
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Шолт (*Solt)
бр.кат.чест. 0285/19
GPS 46.83779, 19.00357
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Шолт (*Solt)
бр.кат.чест. 0285/17
GPS 46.83599, 19.00393
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Сабадсалаш (*Szabadszállás)
бр.кат.чест. 0235/17
GPS 46.90725, 19.23420
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Сабадсалаш (*Szabadszállás)
бр.кат.чест. 0178/23
GPS 46.88640, 19.20937
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Сабадсалаш (*Szabadszállás)
бр.кат.чест. 0178/21
GPS 46.88762, 19.20837
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Сабадсалаш (*Szabadszállás)
бр.кат.чест. 0235/18
GPS 46.90662, 19.23471
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Сабадсалаш (*Szabadszállás)
бр.кат.чест. 0178/24
GPS 46.88566, 19.20985
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР ЧАТ-НАП д.о.о. (CSÁT-NAP Kft.")
НАСЕЉЕ Сабадсалаш (*Szabadszállás)
бр.кат.чест. 0178/22
GPS 46.88703, 19.20883
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Сабадсалаш (*Szabadszállás)
бр.кат.чест. 0235/16
GPS 46.90801, 19.23416
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР МАЈОРЛАНД д.о.о. ("MAJORLAND Kft.")
НАСЕЉЕ Сајол (*Szajol)
бр.кат.чест. 054/64
GPS 47.18362, 20.32043
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Мајорсистем Д.о.о. ("Majorsystem Kft.")
НАСЕЉЕ Сајол (*Szajol)
бр.кат.чест. 054/61
GPS 47.18408, 20.32061
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Сајоли Енергија д.о.о. ("Szajoli Energia kft.")
НАСЕЉЕ Сајол (*Szajol)
бр.кат.чест. 054/60
GPS 47.18283, 20.31897
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0230/9
GPS 46.88035, 20.58521
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0233/24
GPS 46.88035, 20.58521
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0230/7
GPS 46.88122, 20.58600
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0230/10
GPS 46.87977, 20.58544
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0233/25
GPS 46.88124, 20.58131
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0230/5
GPS 46.88229, 20.58615
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0230/6
GPS 46.88165, 20.58628
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Green Sunrise Invest Kft.
НАСЕЉЕ Сарваш (*Szarvas)
бр.кат.чест. 0230/8
GPS 46.88078, 20.58555
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Сегедин (*Szeged)
бр.кат.чест. 0482/20
GPS 46.29263, 20.00017
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сегедин (*Szeged)
бр.кат.чест. 0482/11
GPS 46.29222, 19.99947
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сегедин (*Szeged)
бр.кат.чест. 0482/21
GPS 46.29327, 20.00084
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Орунирун Кфт (*Orunirun Kft.)
НАСЕЉЕ Сенткирај (*Szentkirály)
бр.кат.чест. 054/8
GPS 46.91954, 19.87125
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Сенткирај (*Szentkirály)
бр.кат.чест. 054/14
GPS 46.91894, 19.87185
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Пијевра Сан Д.о.о, ("Pievra Sun Kft.")
НАСЕЉЕ Сомбатхеј (*Szombathely)
бр.кат.чест. 0773/14
GPS 47.19487, 16.59524
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сомбатхеј (*Szombathely)
бр.кат.чест. 0773/12
GPS 47.19379, 16.59327
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР *МВ-Зелена Енергија Д.о.о. ("MW Zöld-Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сомбатхеј (*Szombathely)
бр.кат.чест. 0773/10
GPS 47.19277, 16.59124
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бачкаи Енергија д.о.о. ("Bácskai Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сомбатхеј (*Szombathely)
бр.кат.чест. 0773/9
GPS 47.19221, 16.59018
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бачкаи Енергија д.о.о. ("Bácskai Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сомбатхеј (*Szombathely)
бр.кат.чест. 0773/11
GPS 47.19328, 16.59229
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Бачкаи Енергија д.о.о. ("Bácskai Energia Kft.")
НАСЕЉЕ Сомбатхеј (*Szombathely)
бр.кат.чест. 0773/13
GPS 47.19384, 16.59332
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
593,6 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
495 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Буцка-Селе д.о.о. ("Bucka-Szőlő Kft.")
НАСЕЉЕ Табди (*Tabdi)
бр.кат.чест. 058/15
GPS 446.68949, 19.33942
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
593,6 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
495 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Рола Транс д.о.о. ("Rola Trans Kft.")
НАСЕЉЕ Табди (*Tabdi)
бр.кат.чест. 058/16
GPS 46.68904, 19.34001
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Водовод Главног Града П.д.д. ("Fővárosi Vízművek Zrt.")
ИНВЕСТИТОР Водовод Главног Града П.д.д. ("Fővárosi Vízművek Zrt.")
НАСЕЉЕ Тахитотфалу (*Tahitótfalu)
бр.кат.чест. 0149
GPS 47.74636, 19.12720
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
595,49 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Солар Енерџи д.о.о. ("Green Solar Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Вашаросдомбо (*Vásárosdombó)
бр.кат.чест. 0126/1
GPS 46.29210, 18.11773
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Солар Енерџи д.о.о. ("Green Solar Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Вашаросдомбо (*Vásárosdombó)
бр.кат.чест. 0126/3
GPS 46.29210, 18.11773
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Грин Уорлд Енерџи д.о.о. ("Green World Energy Kft.")
НАСЕЉЕ Вашаросдомбо (*Vásárosdombó)
бр.кат.чест. 0126/2
GPS 46.29210, 18.11773
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
589,95 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő ECO SOLAR CONCEPT Zrt.
(akkori nevén DÉLVÍZ Zrt.)
ИНВЕСТИТОР Сан-Тотал До.о. ("Sun-Total Kft.")
НАСЕЉЕ Вашаросдомбо (*Vásárosdombó)
бр.кат.чест. 0126/4
GPS 46.29210, 18.11773
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
582,54 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499,2 kVA
Megrendelő ФБХ -НП Јавно-комунално Нонпрофитно д.о.о. ("FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.")
ИНВЕСТИТОР ФБХ -НП Јавно-комунално Нонпрофитно д.о.о. ("FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.")
НАСЕЉЕ Вашкут (*Vaskút)
бр.кат.чест. 0551/2
GPS 46.12343, 19.03864
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Елит Солар д.о.о. ("Elitt Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Жомбо (*Zsombó)
бр.кат.чест. 0124/93
GPS 46.29979, 19.98974
ИЗВРШЕНИ ЗАДАЦИ:

Тражење територије

Планирање

Лиценцирање

KÁT захтев

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ МАКСИМАЛНА
УГРАЂЕНА СНАГА (PAC, PDC)
607,75 kWp
ИНВЕРТЕРИ ИЗЛАЗНА
СНАГА
499 kVA
Megrendelő Оптимум Солар Д.о.о.("Optimum Solar Kft.")
ИНВЕСТИТОР Уан Солар Д.о.о. ("One Solar Kft.")
НАСЕЉЕ Жомбо (*Zsombó)
бр.кат.чест. 0124/94
GPS 46.29877, 19.99121