PLANIRANJE
STABILNA POČETNA TAČKA

Vjerujemo da pravilna priprema određuje cjelokupni proces projekta. Naše osoblje takođe planira parametre solarnog sistema, očekivani prinos i dokumentaciju potrebnu za pribavljanje dozvola i finansijsku usklađenost.

 • Izrada geodetske dokumentacije
 • Priprema tenderskih planova
 • Proračun energije
 • Izrada licencnih planova
 • Studije izvodljivosti
PRIBAVLJANJE DOZVOLA
USKLAĐENOST PREMA PROPISAMA NADLEŽNIH ORGANA

Kao dio naše usluge, upravljamo cjelokupnim procesom izdavanja dozvola od građevinskih dozvola preko planova priključenja do obavezne tehničke, pravne i sigurnosne usklađenosti.

 • Građevinska dozvola
 • Plan priključka
 • Upravljanje mrežnom vezom i ugovori o korištenju mreže
 • Pomoć u dobijanju finalne dozvole za elektranu
RAZVOJ KOMPLETNOG PROJEKTA
ZADOVOLJAVANJE POTREBA KUPACA

Mnogo toga zavisi od odabira povoljne lokacije. Naše iskusno osoblje pomoći će investitoru u lociranju, premjeru i kupovini zemljišta pogodnog za ulaganje, ako je potrebno.

 • Procjena
 • Kupovina zemljišta, sklapanje predugovora o prodaji nekretnine
 • Savjeti vezani za zemljište

Naše kolege nesmetano obavljaju i operativne zadatke pojedinačnih projekata, budući da su upoznati sa administrativnim zahtjevima i pravilima vezanim za solarne elektrane.

 • Procjena
 • Kupovina zemljišta, sklapanje predugovora o prodaji nekretnine
 • Savjeti vezani za zemljište
 • Naše kolege nesmetano obavljaju i operativne zadatke pojedinačnih projekata, budući da su upoznati sa administrativnim zahtjevima i pravilima vezanim za solarne elektrane.
 • Planiranje i odobrenje
 • Sastavljanje i dostavljanje konkursnog paketa.
 • Koordinacija trenutne administracije i učesnika u projektu
 • Pomoć u sastavljanju kreditnih zahtjeva i izradi poslovnog plana
 • Realizacija pripremljenih, gotovih projekata od strane našeg partnera
 • Upravljanje izgrađenim i prodanim projektima sa našim partnerom Rilajabli Energy Group P.a.d. ("Reliable Energy Group Zrt.")
 • Prodaja projekata malih solarnih elektrana različitog stepena pripremljenosti